Použite „vzdelávanie založené na projekte“ na štúdium sami

Použite „vzdelávanie založené na projekte“ na štúdium sami

Učitelia sú zvyčajne oboznámení s projektovými vzdelávacími pracovníkmi populárnou technikou v triede. Ale je to menej známe medzi študentmi, čo je hanba. Pretože aj keď študujete sami,… [+2438 Chars]