World Laches Keach 1,5c Oherming Mark pre rekordný počet dní

World Laches Keach 1,5c Oherming Mark pre rekordný počet dní

Svet porušuje kľúčovú prahovú hodnotu otepľovania rýchlosťou, v ktorej sa to týka vedcov, zistila analýza BBC.
Približne za tretinu dní v roku 2023 bola priemerná globálna teplota najmenej 1,5 ° C… [+6648 Chars]